loho

Fair Play Poker

Tájékoztató a jelentős önkorlátozó nyilatkozatról

A személyazonosításhoz kötött szerencsejátékokra 2016. január 1-jétől jelentős önkorlátozó nyilatkozat tehető. A nyilatkozattal a játékos a játékkaszinóba, kártyaterembe való belépését, a távszerencsejáték, online kaszinójáték oldalakon való regisztrációját és az ilyen oldalakra való belépését a nyilatkozatban meghatározott időtartamra kizárja. A jelentős önkorlátozó nyilatkozat a játékos saját döntését támogató eszköz.

A nyilatkozatban 2016. január 1. és 2016. szeptember 1. közötti bevezető időszakban négy szerencsejáték fajta (játékkaszinó, kártyateremben szervezett kártyajáték, távszerencsejáték vagy online kaszinójáték) közül egy vagy több jelölhető meg. A nyilatkozatban a játékos szerencsejáték fajta helyett e játékok szervezőit is megjelölheti, ebben az esetben legalább két játékszervező megadása szükséges. A nyilatkozattételkor engedéllyel rendelkező szervezők elnevezéséről a játékos közvetlenül a szervező által üzemeltetett játékhelyeken vagy a szervező honlapján, szükség esetén a szerencsejáték felügyeleti hatóság (NAV) honlapján az engedélyek közhiteles nyilvántartásából tájékozódhat.

A jelentős önkorlátozó nyilatkozat megtételét nem kell indokolni, a nyilatkozattételre problémás játék, játékfüggőség miatt, de egyéb okból is sor kerülhet a játékos döntése szerint. A nyilatkozatban a játékos határozza meg a korlátozás időtartamát (1 vagy 3 vagy 5 év) és a kizárással érintett szerencsejátékokat vagy szervezőket is.

A jelentős önkorlátozó nyilatkozatot írásba kell foglalni és a szerencsejáték felügyeleti hatósághoz (NAV) kell eljuttatni. A nyilatkozattételre a NAV ajánlott nyomtatványmintát rendszeresít, de ennek használata nem kötelező. A teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat postai úton, személyes megjelenés nélkül megküldhető a NAV-nak. Az egyéb okiratba foglalt nyilatkozatot személyesen, a NAV kijelölt ügyfélszolgálatai lehet benyújtani a személyazonosság igazolása mellett

A hatóság a nyilatkozatot bevezeti a játékosvédelmi nyilvántartásba és a nyilvántartás elektronikus, esetről-esetre lekérdezhető kivonatát a szervezők rendelkezésére bocsátja. A játékkaszinó, kártyaterem üzemeltetők, a távszerencsejáték és online kaszinójáték szervezők a játékos regisztrációjakor és minden egyes belépéskor, bejelentkezéskor az elektronikus kivonat  lekérdezésével    ellenőrzik, hogy    a                  játékos                 szerepel-e      a           játékosvédelmi nyilvántartásban. A szervező a játékosvédelmi nyilvántartás adatainak lekérdezésével sem ismerheti meg a korlátozás valódi okát, mivel a játékosvédelmi nyilvántartás csak a korlátozás tényét és időtartamát tartalmazza, a korlátozás okáról, hátteréről még a nyilvántartást vezető hatóság sem rendelkezhet információval. A játékos saját nyilvántartott adatairól a nyilvántartást vezető hatóságnál és a szervezőnél is érdeklődhet.

Az önkorlátozás időtartama alatt a szerencsejáték szervezők a játékos döntését tiszteletben tartva, azt támogatva a játékos belépését, regisztrációját kötelesek megakadályozni és a játékos részére nem biztosíthatnak játéklehetőséget. A játékos döntésének megfelelő korlátozást a szervezők a nyilatkozat megtételétől számított 1-3 munkanapon belül kezdik érvényesíteni. Az 1 éves időtartamú nyilatkozat nem vonható vissza, míg a 3 és 5 évre szóló nyilatkozat visszavonására legkorábban 2 év elteltével nyílik lehetőség. A nyilatkozat érvényességi idejének lejártával, vagy a nyilatkozat visszavonásával a játékos a korlátozás hatálya alól döntésének megfelelően mentesül. Ha a játékos szükségesnek tartja, újabb azonos vagy eltérő tartalmú jelentős önkorlátozó nyilatkozatot tehet.

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Mi a célja a jelentős önkorlátozó nyilatkozatnak?

A jelentős önkorlátozó nyilatkozat a játékos saját döntését támogató eszköz, amely biztosítja, hogy a játékos egyes szerencsejáték(ok)hoz vagy egyes szerencsejáték szervezők szolgáltatásához a döntése szerinti időtartamban ne férjen hozzá.

Szükséges-e orvos, pszichológus igazolása vagy a játékfüggőség egyéb bizonyítása a nyilatkozathoz?

Nem, a nyilatkozatot nem kell indokolni és azt semmilyen igazolással nem kell alátámasztani. A nyilatkozat a játékos döntésétől függően bármely okból megtehető, nem csak szerencsejáték függőséggel kapcsolatba hozható okból kerülhet sor nyilatkozattételre.

Kérheti-e a házastársam, családtagom a korlátozást helyettem?

Nem, a jelentős önkorlátozó nyilatkozatot kizárólag a játékos, saját nevében, saját döntése alapján teheti meg. A játékos döntéshozatalát a házastárs és a családtagok, barátok bátoríthatják, támogathatják, de a játékos helyett a nyilatkozatot nem tehetik meg.

Milyen szerencsejátékra tehetek nyilatkozatot?

A 2016. január 1-től 2016. szeptember 1-ig tartó bevezető időszakban a játékkaszinó, kártyaterem látogatását, valamint a távszerencsejáték és online kaszinójáték regisztrációt, bejelentkezést korlátozhatja a játékos a nyilatkozattal. A nyilatkozatot ugyanezen játékok szervezőire is meg lehet tenni, ekkor legalább 2 szerencsejáték szervezőt kell megjelölni.

Milyen időtartamra szólhat a nyilatkozat?

Nyilatkozatot 2016. január 1-jétől lehet tenni. A nyilatkozat a játékos döntésétől függően 1, 3 vagy 5 évre szólhat. Az 1 évre szóló nyilatkozatot nem lehet visszavonni, a 3 vagy 5 évre szóló nyilatkozat 2 év        elteltével    vonható    vissza.    A    visszavonásra    kizárólag     személyesen,     a    NAV    kijelölt ügyfélszolgálatain kerülhet sor. A nyilatkozat ismételten is megtehető, ezzel a korlátozás időtartama a játékos igényei szerint növelhető.

Mi a teendőm, ha teljes bizonyító erejű magánokiratban szeretném előterjeszteni a nyilatkozatot?

Ha a játékos a nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja, akkor azt 2016. január 1-től postai úton, személyes megjelenés nélkül is előterjesztheti a NAV-hoz (1372 Budapest, Pf. 431). Ebben az esetben a nyilatkozatot

a) teljes egészében saját kézzel kell írni és azt alá kell írni, vagy

b) a nem saját kézzel írt nyilatkozatot alá kell írni és az aláírást két tanúval vagy közjegyzővel vagy bírósággal vagy ügyvéddel kell hitelesíttetni. Tanúk alkalmazása esetén a tanúk aláírása mellett a tanúk nevét és lakcímét is fel kell tüntetni. Tanúk alkalmazásával a NAV nyomtatvány is előterjeszthető postán.

A nyilatkozatban a következő tartalmi elemeket kell szerepeltetni:

a) a játékos azonosító adatait [családi és utónév, születési családi és utónév, anyja neve, születési hely és idő, azonosító okmány típusa és száma (pl. személyi igazolvány és száma), lakcím],

b) a korlátozni kívánt szerencsejáték fajtát (játékkaszinó, kártyateremben szervezett kártyajáték, távszerencsejáték vagy online kaszinójáték) vagy ezek legalább 2 szervezőjét,

c) a korlátozás időtartamát (1 vagy 3 vagy 5 év),

d) kifejezett nyilatkozatot a korlátozásra (pl. „kérem, hogy a korlátozást részemre biztosítani szíveskedjenek”),

e) dátumot, aláírást (nem saját kezűleg írt nyilatkozatban a hitelesítők adatait, aláírását). Mi a teendőm, ha egyéb okiratban szeretném a nyilatkozatot előterjeszteni?

2016. január 1-től a tanúk alkalmazása nélküli kitöltött NAV nyomtatványt a játékos a NAV kijelölt ügyfélszolgálatain, ügyfélfogadási időben, a személyazonosság igazolása mellett terjesztheti elő. A NAV nyomtatvány a NAV ügyfélszolgálatain, honlapján és a szervezők értékesítőhelyein, honlapján is elérhető. A NAV nyomtatvány használata a nyilatkozattétel során nem kötelező.

Kiadva a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja alapján Nemzetgazdasági Minisztérium

 

Tájékoztató a jelentős önkorlátozó nyilatkozatról.pdf