loho

Fair Play Poker

Tájékoztató a játékosvédelmi eszközök bevezetéséről

2016. január 1-jétől a szerencsejáték-szervezők a 18 év alattiak, bírósági korlátozás és jelentős önkorlátozás alatt állók fokozott védelme mellett olyan játékosvédelmi eszközöket biztosítanak a játékosoknak, amelyek játék közben is csökkenthetik a túlzásba vitt szerencsejáték káros hatásait.

A szervezők a szerencsejáték szolgáltatás nyújtása, kereskedelmi kommunikációja, reklámozása során kötelesek felhívni a játékos figyelmét a túlzásba vitt szerencsejáték ártalmaira és a szenvedélybetegség kialakulásának veszélyeire. Tájékoztatni kell a játékost arról is, hogy a szervező játékaihoz kapcsolódóan a szerencsejáték káros hatásainak csökkentésére milyen önkorlátozó, önkizáró intézkedések röviden: játékosvédelmi eszközök állnak rendelkezésre. A játékosvédelmi eszközöket a részvételi szabályzatban részletesen be kell mutatni. 2015. november 11-től minden játékszervező köteles a honlapján és az értékesítő helyen, pénztárnál a játékosvédelmi zöld számot közzétenni. A játékosvédelmi zöld szám (80/205-352) az állami adóhatóság által üzemeltetett, a hét minden napján 0 és 24 óra között ingyenesen hívható telefonszám, amelyen a játékosok a játékosvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat, javaslatokat tehetnek.

A játékszervezők honlapjukon hozzáférhetővé teszik a játékosvédelmi rendszer elemeivel, működésével kapcsolatos tájékoztatókat és a játéktérben, értékesítő helyen a tájékoztató nyomtatott változatát is biztosítják a játékosoknak. A tájékoztatók bemutatják a játékosvédelmi nyilvántartás működését, a jelentős önkorlátozó nyilatkozat tétel és a bírósági korlátozás menetét, valamint a játékfüggőséggel, kóros játékszenvedéllyel foglalkozó egészségügyi és szociális ellátóhelyek, civil szervezetek nevét és elérhetőségét is tartalmazzák.

Kötelező, minimális játékosvédelmi eszközként 2016. január 1-től a játékkaszinókban biztosítani kell a játékos belépésének és/vagy a pénztárban vásárolt zseton napi vagy havi összegének korlátozását. A korlátozást a játékos választása szerint 3 hónap, 6 hónap, 1 év vagy 2 év időtartamra kell biztosítani.

A kártyatermekben a szervező 2016. január 1-től a belépés és/vagy a pénztárban vásárolt zseton napi vagy havi összegének korlátozását és/vagy a készpénzes lebonyolítású kártyajátékok 500, illetve 1000 forintos küszöbértékénél, az egy játékos által beváltható összeg 100 ezer forintos küszöbértékénél, a versenyrendszerű lebonyolítású kártyajáték nevezési díjának 50 ezer forintos küszöbértékénél alacsonyabb küszöbértékeket biztosíthat a játékosoknak kötelező minimális játékosvédelmi intézkedésként. Az intézkedést 3 hónap, 6 hónap, 1 év vagy 2 év időtartamban kell biztosítani.

A hagyományos sorsolásos és fogadási játékoknál (pl. lottó, Tippmix, lóversenyfogadási termékek) konkrét előírás az alkalmazandó játékosvédelmi eszközre nincs, de kötelező minimális intézkedésként a szervezőnek 2016. január 1-től a részvételi szabályzatban a játéknak és az értékesítés körülményeinek megfelelő játékosvédelmi intézkedést meg kell határoznia.

A távszerencsejáték és online kaszinójáték szervezők a játékos részére 2016. január 1-től legalább az önkizárás intézkedést és önkorlátozó intézkedésként a játékosi egyenlegre teljesített befizetés maximális összegének, a tétként megtehető összeg maximumának, a veszteség maximális összegének, valamint a játékban való részvétel figyelmeztetés nélküli maximális időtartamának meghatározását, továbbá a játékban töltött időről figyelmeztető jelzés ismétlődő vagy folyamatos megjelenítését köteles biztosítani. A 180 nap alatti önkizárást nem lehet visszavonni, az ennél hosszabb időtartamú önkizárás 180 nap elteltével vonható vissza. Az önkorlátozó intézkedéseket a szervező legalább napi, heti vagy havi bontásban biztosítja a játékos részére.

RDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Miért van szükség játékosvédelmi eszközökre?

A szerencsejáték szórakozási lehetőség.     A túlzásba vitt szerencsejátéknak    azonban súlyos következményei lehetnek: kóros játékfüggőség alakulhat ki, a betegség a játékost és családi, baráti kapcsolatait is tönkreteheti. A játékosvédelmi intézkedések elsősorban a szerencsejáték káros hatásainak csökkentésére, kiküszöbölésére szolgálnak. A játékosvédelmi intézkedések a kóros játékszenvedéllyel nem érintett játékosok részére is hasznosak lehetnek, mert segítenek a játékot rendes mederben tartani.

Mikortól vehetem igénybe a játékosvédelmi eszközöket?

A szervezők játékosvédelmi eszközeiket 2016. január 1-től biztosítják a játékosoknak. Jelentős önkorlátozó nyilatkozatot szintén 2016. január 1-jétől lehet tenni, a játékosvédelmi nyilvántartást a személyazonosításhoz kötött játékok szervezői 2016. január 1-jétől kérdezhetik le. A 2016. január 1-től bevezetésre kerülő eszközökkel kapcsolatban a NAV játékosvédemli zöld száma is 2016. január 1-től hívható.

Szükség           van     orvos,     pszichológus      szakvéleményére     a     játékosvédelmi      eszközök igénybevételéhez?

Nincs. A játékosvédelmi eszközöket a szerencsejáték szervezők valamennyi játékos részére feltétel nélkül és ingyenesen biztosítják. A játékosvédelmi eszköz igénybevételét nem kell indokolni.

Honnan szerezhetek információt a szerencsejáték szervezőnél alkalmazott játékosvédelmi eszközökről?

A szervező közvetlenül tájékoztatja a játékosokat a saját játékosvédelmi eszközeiről a honlapján, a játéktérben és az értékesítőhelyeken. A részvételi szabályzatban a szervező a játékosvédelmi eszközöket részletesen bemutatja, ezért a részvételi szabályzatot is célszerű lehet tanulmányozni. Szükség esetén az állami adóhatóság is tájékoztatást ad a szervező játékosvédelmi eszközeiről.

Játékkaszinóban és kártyateremben a szervezőnél is tehetek 2016-tól önkorlátozó nyilatkozatot. Mire szolgál ehhez képest a jelentős önkorlátozó nyilatkozat?

A szervezőnél tehető önkorlátozó nyilatkozat az adott szervezőnél korlátozza a belépést és időtartama maximum 2 év. Az állami adóhatósághoz benyújtható jelentős önkorlátozó nyilatkozattal a játékos valamennyi hazai játékkaszinóba vagy kártyaterembe korlátozza a belépését maximum 5 éves időtartamra.

Mit jelent az ajánlott felelős játékszervezői minősítés?

2017. január 1-től a szervezők ajánlott felelős játékszervezői minősítést szerezhetnek. A minősítés a játékosok számára azt jelzi, hogy a szervező a felelős játékszervezés elvének megfelelően működik, a szerencsejáték káros hatásai csökkentése iránt elkötelezett, a játékosok részére a kötelező szint mellett további játékosvédelmi eszközöket is biztosít. A minősítés elnyeréséhez a feltételeknek évről-évre meg kell felelni. A minősítést a szervező a honlapján, a játéktérben, reklámjaiban a cégneve és logója mellett fel is tüntetheti. A szervezőnek a játékosvédelmi rendszer első évében – 2016-ban – a minimális és kötelező játékosvédelmi szintet szabályosan, jelentős bírságolás nélkül kell teljesítenie. Ezen felül a szervezőnek játékfüggőséggel, problémás játékkal foglalkozó egészségügyi, szociális szolgáltató, civil szervezet tevékenységének támogatására 2016-ban legalább 5 millió forint összegű forrást kell biztosítania vagy saját játékosvédelmi tevékenységébe az addiktológiai, játékosvédelmi, családsegítő szervezeteket közvetlenül be kell vonnia. E szakmai szervezetek közvetlen bevonására többféle módon is sor kerülhet. A szervező addiktológus szakemberek segítségével dolgozhatja ki a saját játékosvédelmi programját, minimum szintet meghaladó játékosvédelmi eszközeit. A szervező heti legalább 5 óra időtartamban biztosíthatja az addiktológiai, játékosvédelmi, családsegítő szervezetek jelenlétét a játékhelyeken információs pulttal, táblával. A nyitvatartási idő legalább 15%-ában személyes, online vagy telefonos formában a kóros játékfüggőség kezelésére, megelőzésére szakképzettséggel rendelkező személy – pszichiáter, pszichológus szakember – közvetlen és ingyenes elérését is biztosíthatja a játékosainak a szervező. A játékkaszinókban, kártyatermekben, lottózókban, online kaszinójáték, távszerencsejáték honlapok útján így a játékosok részére már 2016-ban elérhető lehet az addiktológus, játékosvédő és családsegítő szakemberek segítsége vagy az általuk kidolgozott, minimumszintet meghaladó játékosvédelmi eszköztár.

Kiadva a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés h) pontja alapján Nemzetgazdasági Minisztérium

Tájékoztató a játékosvédelmi eszközök bevezetéséről.pdf