loho

Fair Play Poker

Tájékoztató a bírósági és a jelentős önkorlátozás alatt álló játékosok fokozott védelméről és a játékosvédelmi nyilvántartás működéséről

2016. január 1-től a játékkaszinó, a kártyaterem, a távszerencsejáték és az online kaszinójáték szervezők közreműködnek a bírósági korlátozás és a saját döntésük alapján korlátozás alatt álló játékosok fokozott védelmében.

A fokozott védelem a 18. életévet betöltött személyek két csoportjára: a bírósági korlátozás és a saját döntés alapján korlátozás alatt állókra terjed ki. A bírósági korlátozás alatt állók azok a személyek, akiknek cselekvőképességét a bíróság teljesen vagy – játékfüggőség miatt részlegesen korlátozta. A bírósági korlátozás alatt állók önállóan szerződést, így szerencsejátékban való részvételre szóló szerződést nem, vagy csak korlátozott körben köthetnek, fokozott védelmük a korlátozott szerződéskötési képesség miatt indokolt. A saját döntés alapján korlátozás alatt állók csoportjába azok a játékosok tartoznak, akik saját elhatározásuk                                                                                                 alapján – játékfüggőség, problémás játék miatt vagy más okból – jelentős önkorlátozó nyilatkozatot tettek és ezzel a személyazonosság ellenőrzése után igénybe vehető szerencsejátékhoz a hozzáférésüket 1-5 éves időtartamra kizárták. A jelentős önkorlátozó nyilatkozatot adó játékosok fokozott védelmével a játékos saját döntését támogatjuk a szervezők és az állami adóhatóság közreműködésével.

A bírósági korlátozás és a saját döntés alapján korlátozás alatt állók azonosító adatait, a korlátozással érintett szerencsejátéko(ka)t vagy szerencsejáték szervezőket, valamint a korlátozás időtartamát a játékosvédelmi nyilvántartás tartalmazza. A játékosvédelmi nyilvántartást a szerencsejáték felügyeleti hatóság (NAV) vezeti. A nyilvántartásban szereplő adatok két forrásból származnak: bírósági korlátozás esetén a bíróság adatszolgáltatásából, saját döntésen alapuló korlátozás esetén pedig a jelentős önkorlátozó nyilatkozatból. A nyilvántartás adatai között a korlátozás oka játékfüggőség vagy más ok nem szerepel, így a korlátozás valódi okát, személyes hátterét sem a nyilvántartást vezető hatóság, sem a nyilvántartást használó szervező nem ismerheti meg.

A játékosvédelmi nyilvántartás adataihoz a 2016. január 1-jétől a játékosvédelmi rendszer bevezető szakaszában a játékkaszinó és kártyaterem üzemeltetők, valamint a távszerencsejáték és online kaszinójáték szervezők kapnak hozzáférést.

A szervező a játékos első regisztrációjakor és ezt követően minden egyes belépéskor, online bejelentkezéskor a játékosvédelmi nyilvántartásból származó adatok alapján ellenőrzi, hogy a játékos korlátozás alatt áll-e. Ha a nyilvántartás szerint a játékos korlátozás alatt áll, a szervező a játékost nem regisztrálhatja, a már regisztrált játékos részére a belépést, online bejelentkezést nem teszi lehetővé, a korlátozás alatt álló játékosnak nem biztosíthat játéklehetőséget.

A problémás játék, kóros szerencsejáték felismerésével, kezelésével, káros hatásainak közvetlen csökkentésével 2016. január 1-jét követően is a megfelelő szakértelemmel rendelkező egészségügyi, szociális szolgáltatók, családvédelmi és családsegítő szolgálatok, civil szervezetek foglalkoznak. E szakértői szervezetek elérhetőségi adatait 2015. december 1-től a szerencsejáték szervezők honlapjukon, a játékhelyeken, valamint az értékesítési hálózat egységeinek 60%-ában – 2016. január 1-től valamennyi értékesítőhelyen – kötelesek tájékoztató füzetekben közzétenni.

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Mi a célja a játékosvédelmi nyilvántartásnak?

A játékosvédelmi nyilvántartás a bírósági korlátozás és a jelentős önkorlátozás alatt állók védelmét szolgálja. A bírósági korlátozás alatt állók esetén a nyilvántartás vezetésével és szervezői lekérdezésével biztosítható, hogy a cselekvőképességükben (azaz szerződéskötési, jognyilatkozat-tételi képességükben) bírósági döntéssel is korlátozott személyek játékkaszinóban, kártyateremben, online oldalakon szerencsejátékot ne játsszanak. A jelentős önkorlátozás alatt állók esetén a nyilvántartás célja a játékos szerencsejátékhoz való hozzáférését korlátozó döntésének a támogatása.

A játékosvédelmi nyilvántartásban a szerencsejáték függőket tartják nyilván?

Nem. A játékosvédelmi nyilvántartásban a bírósági korlátozás és a jelentős önkorlátozás alatt állók szerepelnek. A bírósági korlátozásra a szerencsejáték függőség mellett egyéb okból is sor kerülhet, a nyilvántartás nem tartalmazza bírósági korlátozás esetén az elrendelés okát. A jelentős önkorlátozó nyilatkozatot a játékos indokolás és az ok megjelölése nélkül teszi meg, a nyilvántartás ebben az esetben sem tartalmazhatja a korlátozás okát, hátterét. A játékosvédelmi nyilvántartásban tehát nem szerepelhet szerencsejáték függőségre vonatkozó adat, a nyilvántartás nem tekinthető a szerencsejáték-függők nyilvántartásának.

2016-tól a játékosvédelmi nyilvántartást vezető hatóság foglalkozik majd a játékfüggőség kezelésével is?

Nem. A problémás játék, kóros játékszenvedély kezelésével továbbra is a megfelelő szakértelemmel rendelkező egészségügyi, szociális szolgáltatók, családsegítő, családvédelmi szolgálatok foglalkoznak. 2015. december 1-től a játékfüggőséggel foglalkozó szolgáltatók elérhetőségi adatait – az információ minél tágabb körű terjesztése érdekében – a szerencsejáték szervezők honlapján, a játékhelyeken és az értékesítési pontokon is közzé kell tenni. Az állami adóhatóság a szerencsejáték szervezők játékosvédelmi, közzétételi kötelezettségeinek teljesítését ellenőrzi, játékfüggőség felismerésével és kezelésével kapcsolatos feladatokat 2016-tól sem lát el.

Milyen személyes adataim szerepelhetnek a játékosvédelmi nyilvántartásban?

A nyilvántartásban a játékos személyazonosító adatai, a korlátozás jellege (bírósági vagy saját döntésen alapuló korlátozás), a korlátozással érintett szerencsejáték fajta/szerencsejáték szervezők és a korlátozás időtartama szerepel. A személyazonosító adatok köre teljes mértékben azonos azzal az adatkörrel, amellyel a szervező egyébként is rendelkezik a játékos első belépésekor, bejelentkezésekor elvégzett azonosítása alapján (családi név és utónév, születési családi név és utónév, anyja neve, születési hely és idő, személyazonosító okmány típusa és száma, lakcím).

Miért a játékkaszinó, kártyaterem, távszerencsejáték és online kaszinójáték szervezők kötelezettek a játékosvédelmi nyilvántartás használatára?

Ez a szervezői kör a pénzmosás ellenes szabályok hatálya alá tartozik, ezért ezek a szervezők jelenleg is rögzítik a játékosok azonosító adatait a játékos első belépésekor, bejelentkezésekor. A bírósági korlátozás és a saját döntésen alapuló korlátozás érvényesítéséhez a gyakorlatban a játékos azonosítása szükséges, ami 2016. január 1-től a játékosvédelmi rendszer bevezető szakaszában kizárólag a játékkaszinó,                         kártyaterem,    távszerencsejáték,    online kaszinójáték esetén,     azaz    a kötelező személyazosításhoz kötött játékoknál biztosítható.

Hogyan szűrik ki a szervezők a korlátozás alatt állókat?

2016. január 1-től a játékos regisztrációjakor, belépésekor, bejelentkezésekor a személyazonosság ellenőrzése mellett a szervező azt is megvizsgálja, hogy a játékos szerepel-e a játékosvédelmi nyilvántartásban. A lekérdezéshez a játékos szervező nyilvántartásában már szereplő adatainak megadása szükséges. A lekérdezéssel a szervező egyetlen általa nem ismert adathoz juthat hozzá: ahhoz, hogy a játékos korlátozás alatt áll vagy korlátozástól mentes. Ha a játékos korlátozás alatt áll, a játékos nem regisztrálható, a már regisztrált játékos nem léphet be a játékkaszinóba, kártyaterembe, nem jelentkezhet be távszerencsejáték és online kaszinójáték oldalra. A lekérdezés eredményeként a korlátozásról szóló rövid igazolást a szervező a játékkaszinóban és kártyateremben nyomtatott formában, távszerencsejáték, online kaszinójáték esetén elektronikus levélben bocsátja a játékos rendelkezésére.

Kiadva a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés g) pontja alapján Nemzetgazdasági Minisztérium

Tájékoztató a bírósági és a jelentős önkorlátozás alatt álló játékosok fokozott védelméről és a játékosvédelmi nyilvántartás működéséről.pdf