loho

Fair Play Poker

Tájékoztató a 18 év alattiak fokozott védelméről és játéktilalmáról

Magyarországon a 18 év alattiak – a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék (tombola) kivételével – szerencsejátékban nem vehetnek részt. A 18 év alattiak fokozott    védelmét    a    játékszervezők    egyrészt    a    játékosok    életkorának ellenőrzésével, másrészt a reklámokban, népszerűsítő anyagokban a 18 év alattiak játéktilalmára figyelmeztető felhívásokkal biztosítják.

A szervezők a szerencsejáték szolgáltatás nyújtása, kereskedelmi kommunikációja, reklámozása során kötelesek felhívni a játékosok figyelmét a 18 év alattiak játéktilalmára, a túlzásba vitt szerencsejáték ártalmaira és a szenvedélybetegség kialakulásának veszélyeire.

A személyazonosításhoz kötött játékok esetén a játékszervező – a pénzmosás ellenes szabályok betartása érdekében – a játékost azonosítja és nyilvántartásba veszi. A személyazonosításhoz kötött szerencsejátékok közé tartozik a játékkaszinó, a kártyaterem (pókerterem), a távszerencsejáték és az online kaszinójáték. A nyilvántartásba vétel előtt az azonosító adatokat, köztük a játékos életkorát ellenőrizni kell. A játékszervező az életkort a játékos regisztrációjakor a személyi igazolvány, egyéb azonosító igazolvány megtekintésével, online játék esetén főszabály szerint a személyi adat- és lakcímnyilvántartó hatóság elektronikus megkeresésével ellenőrzi. Ha az ellenőrzés alapján a játékos a 18. életévét még nem töltötte be, vagy életkora nem állapítható meg, a játékszervező a nyilvántartásba vételét megtagadja.

Ha a személyazonosításhoz kötött játékok előtti ellenőrzés eredményeként az derül ki, hogy a játékos 18 év alatti, akkor e személy                     a játékkaszinóba, kártyaterembe nem léphet be, távszerencsejátékra és online kaszinójátékra nem regisztrálhat. Ha a már regisztrált játékosról a szigorú ellenőrzés ellenére utóbb derül ki, hogy 18 év alatti, a játékból haladéktalanul ki kell zárni és a nyilvántartásból is törölni kell.

A személyazonosításhoz nem kötött játékok közé a hagyományos sorsolásos és fogadási játékok tartoznak. Ide sorolható(k) például a Tippmix, a Tippmixpro a Totó, a Góltotó, a lóversenyfogadás, a lottójátékok, az Eurojackpot, a Kenó, a Luxor, a Puttó játékok, a „kaparós” sorsjegyek. A játékban való részvételhez ezeknél a szerencsejátékoknál nem kötelező előzetesen a személyazonosságot,     életkort     igazolvány     megtekintésével     minden     esetben     ellenőrizni.     A játékszervező kétség esetén vagy szúrópróbaszerűen ellenőrzi a játékos életkorát. A szervező nevében a lottózókban, újságárusoknál, postán az ott dolgozó értékesítő végezheti el az életkor ellenőrzését a személyi igazolvány vagy más személyazonosító okmány megtekintésével. Az online regisztrációval működő játékok (pl. Tippmixpro) esetén a regisztrációkor vagy ezt követő bármely bejelentkezés alkalmával kérheti a játékszervező az életkor igazolását a játékostól iratmásolat megküldésével vagy az iratok személyes bemutatásával.

Ha az ellenőrzés alapján a játékos a 18. életévét még nem töltötte be vagy az életkor ellenőrzésében nem működik együtt, a sorsolásos vagy fogadási terméket (pl. a lottószelvényt, a kaparós sorsjegyet) nem vásárolhatja meg, az online regisztrációval működő játék regisztrációját meg kell akadályozni, illetve a létrehozott regisztrációt törölni kell. A szervező a játékos életkorát a játék során és a nyeremény átvételekor is ellenőrizheti és a nyeremény kifizetését a 18. év alatti játékos részére megtagadja.

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Vásárolhatok lottózókban, újságárusoknál, postán, fogadó termináloknál lottó vagy tippmix szelvényt, lóversenyfogadási szelvényt, kaparós sorsjegyet, ha a 18. életévemet még nem töltöttem be?

Nem. A 18 év alattiak a tombola (nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék) kivételével nem vehetnek részt szerencsejátékban.

Elkérheti a személyi igazolványomat az eladó a lottózóban, egyéb értékesítőhelyen azért, hogy az életkoromat ellenőrizze?

Igen. A sorsolásos, fogadási játék szervezője és a nevében eljáró értékesítő (bolti eladó) a szelvény feladása előtt, a kaparós sorsjegy megvásárlásakor bárkitől elkérheti a személyi igazolványát az életkor ellenőrzése céljából. Ha a játékos az igazolvány alapján 18 év alatti, vagy az igazolvány átadását megtagadja, a játékban nem vehet részt, nem jogosult a szelvény feladására, a kaparós sorsjegy megvásárlására.

Ellenőrizhetik az életkoromat pl. a lottó vagy Tippmix nyeremény felvételekor?

Igen. A szervező és a nevében eljáró értékesítő jogosult az életkor ellenőrzésére a nyereményigény bejelentésekor és a nyeremény felvételekor is. A részvételi szabályzat is rögzíti, hogy a szervező a nyeremény kifizetését a 18 év alatti személy részére megtagadja.

Játszhatok 18 év alattiként játékkaszinóban vagy kártyateremben (pókerteremben) nagykorú kísérővel?

Nem. Játékkaszinóban és kártyateremben minden egyes belépéskor kötelezően ellenőrzi a szervező a játékos életkorát. 18 év alatti személy sem önállóan, sem nagykorú kísérővel nem léphet be a játékkaszinóba, kártyaterembe és semmilyen formában nem vehet részt ezeken a játékhelyeken szerencsejátékban.

Regisztrálhatok távszerencsejáték és online kaszinójáték, kártyajáték oldalakon 18 év alattiként?

Nem. A távszerencsejáték és az online kaszinójáték szervező a játékkaszinó és kártyaterem üzemeltetőkhöz hasonlóan a regisztrációkor minden esetben kötelezően ellenőrzi a játékos életkorát és a 18 év alattiak regisztrációját nem fogadja el. A jelenleg is működő – távszerencsejátéknak nem minősülő – Tippmixpro játékban és egyéb online vagy telefonon is játszható sorsolásos, fogadási játékokban is a valós életkort kell megadni, a szervező a regisztráció során, a játék folyamán és a nyeremény átvételekor kétség esetén és szúrópróbaszerűen is ellenőrizheti a játékos életkorát.

Miért nem játszhatok szerencsejátékot 18 év alattiként?

A túlzásba vitt szerencsejáték a 18 év feletti, felnőtt játékosoknak is komoly problémát, szerencsejáték függőséget okozhat. A felnőtt korban kóros játékszenvedéllyel küzdők gyakran arról számolnak be, hogy a szerencsejáték függőség első tünetei, magatartásmintái már kamaszkorukban – az egyébként illegálisan – játszott szerencsejátékok során megjelentek. A 18 év alattiak játéktilalma és az életkor szigorú ellenőrzése nem öncélú korlátozás: azért szükséges, mert a túlzásba vitt szerencsejáték káros hatásai a 18 év alattiaknál közvetlenül és fokozottabban jelentkezhetnek.

Mit tehetek, ha a fenti tiltások ellenére 18 év alattiként szerencsejátékok káros hatásait vélem felfedezni magamon és ez számomra a játékban eltöltött idő, a játékra elköltött pénz vagy egyéb ok miatt súlyos problémát okoz?

Ha a szerencsejáték a fenti tilalmak ellenére 18. életévét be nem töltött személynek problémát okoz, a közvetlen környezet – a család, a barátok és az iskola – segítsége mellett orvosok, pszichológusok, családsegítők és szociális munkások várják a 18 év alattiak és törvényes képviselőik jelentkezését. A felnőttkor előtti segítséget, kezelést nyújtó szervezetek elérhetőségét külön tájékoztató tartalmazza.

Kiadva a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés f) pontja alapján Nemzetgazdasági Minisztérium

Tájékoztató a 18 év alattiak fokozott védelméről és játéktilalmáról.pdf